Przepona pozioma

Proces aplikacji przepony poziomej to proces ponownej mineralizacji materiałów mineralnych takich jak kamień, cegła, pustaki,beton i jego odmiany.

 

 1. Przepona pozioma - główne założenia

Proces ten ma na celu utworzenie blokady poziomej w przekroju muru i zamknięcie naturalnych struktur kapilarnych, którymi woda w przypadku wadliwej izolacji poziomej fundamentów podsiąka i powoduje zawilgocenie ścian. Zawilgocenie ścian również jest zależne od temperatury i w przedziale od 1-20°C  zawilgocenie muru spada około 10%.  Wlewy do odwiertów wykonanych na długości ściany powodują po pewnym czasie mineralizacje, zwężenie naturalnych kapilar występujących w materiałach mineralnych.

 

2. Przepona pozioma - model poprzeczny ściany z zaaplikowanym preparatem

 

3. Przepona pozioma - aplikacja preparatu

Aplikacje preparatów krzemianowych dla przepony poziomej można wykonać na dwa sposoby.

a) Przepona pozioma niskociśnieniowa

Wlewy do wczesniej nawierconych otworów odbywają się z specjalnie przygotowanych butelek. Preparat pod wpływem grawitacji samoczynie spływa do otworu, wsiąka w materiał i krystalizuje. Proces iniekcji jest relatywnie długi.

b) Przepona pozioma wysokociśnieniowa

Wlewy do odworów wykonuje się przy pomocy specjalnego automatu-kompresora. Do dysz kompresora podłacza się przewody z maszyny.  Preparat krzemianowy wtłacza się kopresorem pod cisnieniem

 

4. Przepona pozioma - działanie

Woda idąca od dołu nie jest w stanie wykorzystać naturalnej siły napięcia powierzchniowego i wspiąć się po murze. Proces podsiąkania pozostaje skutecznie zatrzymany. Przeponę poziomą wykorzystuje się jedynie do zatrzymywania wody z podsiąków a nie zalewowej. Do zatrzymywania wody zalewowej stosuje się inne systemy np. uszczelniacze mineralne.