Darmowa wstępna ekspertyza

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w renowacjach i remontach, posiadamy gruntowną wiedzę na temat osuszania zawilgoconych i konstrukcyjnie wadliwych budynków. Starannie oceniamy stan obiektu, koszty oraz zasadność podjęcia realizacji.