Nieszczelne dylatacje płyt betonowych

Osuszamy konstrukcje betonowe na bazie płyt gdzie woda wdziera się poprzez nieszczelne szczeliny dylatacyjne.
 
 
Na rysunku pokazany jest typowy układ nieszczelnych dylatacji na styku płyt bocznych z boczną oraz boczną z dolną . Możliwe jest również trudne do uszczelnienia zalewanie z szczelin płyt stropowych. Woda również może się dostać do konstrukcji podziemnych poprzez źle zaizolowane przejścia instalacji sanitarnych lub grzewczych (na rysunku niebieskie obszary przy wejściu rury w mur ). Każda z tych sytuacji jest odmienna i wymaga innego rozwiazania. Izolowanie nie jest łatwe ponieważ w wielu  przypadkach próbujemy zaizolować przecieki powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych budynku lub wadliwego wykonania hydroizolacji.
Problemy powyższe mogą wystapić w podziemych częściach garaży , w szybach wind i piwnicach. Posiadamy skuteczne rozwiązania pozwalacjące nam na uszczelnienie powyższych obiektów.

Nieszczelne przejście instalacji spowodowane błędem konstrukcyjnym budynku